กสทช.มีมติผู้ซื้อโดรนใหม่ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทันที
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:52 น.

 

วันนี้ (10 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวภายหลังการประชุมกรรมการกสทช.ว่า ตามที่บอร์ดกสทช.ได้มีมติให้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.60-9 ม.ค.61 นั้น มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 8943 เครื่อง โดยลงทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. จำนวน 8219 เครื่อง ลงทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนจำนวน 706 เครื่อง ลงทะเบียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18 เครื่อง ทั้งนี้ ตัวเลขที่ลงทะเบียนขณะนี้ยังไม่นิ่งเนื่องจากยังไม่รวมจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปผู้นำเข้าและใช้งานโดรนจะต้องมาลงทะเบียนกับกสทช.ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยกสทช.จะให้ร้านที่จำหน่ายหรือผู้นำเข้าลงทะเบียนออนไลน์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้หากไม่ลงทะเบียนและตรวจพบจะมีความผิดตามกฎหมายทันที ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้นำเครื่องโดรนมาที่กสทช.เพื่อให้ใช้งานได้ตามกฎหมาย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ออกคำสั่งทางปกครองแจ้งเตือน บริษัท บีอีซี เวิลด์ มัลติมีเดีย จำกัด หรือ ช่อง 3HD (33) กรณีมีการออกอากาศรายการโฆษณาเกินกว่า 1 ใน 8 จึงออกคำสั่งเตือนให้ช่อง 3 ปรับขนาดของการโฆษณาลงให้อยู่ในขนาดที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งทางปกครองแจ้งเตือนรายการ รู้ไหมใครโสด ของช่องวัน 31 โดยขอให้พิจารณากำหนดรายการจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ระดับ ท (รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย)  เป็นระดับ น.13  (รายการที่ควรมีการแนะนำในการรับชม สำหรับเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 13 ปี ทั้งนี้ เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงเมื่อพิจารณาเนื้อหารายการแล้วควรเป็นรายการที่มีคำแนะนำสำหรับเด็ก