ก.ท่องเที่ยวเผยรายได้ล่าสุดแตะ 1.37 ล้านล.โต 7.6%
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:38 น.

 

กระทรวงท่องเที่ยว เผย ตัวเลขรายได้ล่าสุดแตะ 1.37 ล้านล้านบาท โต 7.6% ย้ำเร่งรายได้ด้วยท่องเที่ยววิถีไทย

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 11 ตุลาคม มีนักท่องเที่ยวสะสม จำนวน 26.9 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 1.37 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.6 และ 7.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวจีน ยังเป็นอันดับหนึ่ง มียอดสะสมจำนวน 7.63 ล้านคน และในช่วงวันชาติจีน ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค. 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวจีนออกเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนจำนวนมาก  และ นิยมเที่ยวไทยเป็นอันดับ 1 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทย 227,648 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.04 จากปีก่อน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 12,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 75.66  

 

นอกจากนี้ นางกอบกาญจน์ กล่าวย้ำว่า ได้เร่งเตรียมการทุกด้านเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น โดยปี 2560 จะเร่งรายได้ด้วยท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และเชื่อมโยงกันกับการกีฬาเดินหน้าควบคู่ไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) สร้างการเติบโตสู่ระดับภูมิภาค