ทรูรายงานผลประกอบการ Q1/61 ขาดทุนลดลง
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:17 น.

 

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปีนี้ขาดทุนลดลงเป็น 387 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 1,152 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 โดย EBITDA ของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า เป็น 9 พันล้านบาท อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลัก ในขณะที่ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี โดยค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารลดลงร้อยละ 4.3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่รวมธุรกรรมการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF) ในปี 2560 EBITDA ของกลุ่มทรู เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า และร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า


ขณะที่ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่กลุ่มทรูมีแนวโน้มผลการดำเนินงานด้านการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสแรกที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูง สร้างคุณค่าและครอบคลุมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภค ทำให้รายได้และฐานลูกค้าของกลุ่มเติบโตขึ้นด้วย ซึ่งทรูมูฟ เอช ยังคงขยายฐานลูกค้าได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มประมาณ 4.12 แสนราย ในไตรมาส 1 ปี 2561 ทำให้ฐานลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 27.63 ล้านราย ประกอบด้วยลูกค้าระบบเติมเงิน 20.56 ล้านราย และลูกค้าระบบรายเดือน 7.07 ล้านราย ซึ่งการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับจำนวนลูกค้าที่เติบโตสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากไตรมาส 1 ปีก่อนหน้า เป็น 18.0 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561


ขณะที่รายได้จากการให้บริการของผู้ให้บริการรายใหญ่รายอื่นรวมกันเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า การเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งด้านฐานลูกค้าและรายได้ของทรูมูฟ เอช ยืนยันความแข็งแกร่งของเครือ