นายกฯ คุยทูตมาเลย์ขอบคุณช่วยเหลือคุยสันติสุขใต้
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 17:03 น.

 

นายกรัฐมนตรี คุยทูตมาเลเซียในโอกาสอำลาตำแหน่ง ขอบคุณ อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ยืนยันสัมพันธ์ 2 ประเทศ แน่นแฟ้น ร่วมมือด้านข่าวกรอง

 

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ (Dato’ Nazirah binti Hussain) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการขับเคลื่อนกลไกทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ไทยและมาเลเซียพร้อมกระชับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง รวมถึงการปฏิบัติการในประเด็นความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียที่อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียต่อไป พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ ออท. มาเลเซีย กล่าวว่าเห็นพัฒนาการในแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของไทยที่ใช้กระบวนการเจรจาโดยสันติวิธี 

 

สำหรับการขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง และการเชื่อมโยงส่วนขยายด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัมนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการพิจารณาการกำหนดจุดเชื่อมโยงส่วนขยายของด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เพื่อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาสภาพจราจรแออัดที่ด่านดังกล่าวอย่างครบวงจรและยั่งยืน

 

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในไทยอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนไทยในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และภูมิภาคอาเซียน