น้ำมันลดราคา! ทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:30 น.

 

ปตท.-บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร เว้น E85 ลง 20 สต.มีผล 12 ต.ค.

 

บมจ.ปตท. (PTT) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (12 ต.ค.) เวลา 05.00 น.

 

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PTT ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 34.16 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.05 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.78 บาท, E20 ลิตรละ 24.54 บาท, E85 ลิตรละ 20.04 บาท ส่วนดีเซล ลิตรละ 25.79 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)