คงค่าเอฟทีไฟฟ้าเดือนพ.ค.-ส.ค.บรรเทาค่าครองชีพประชาชน
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:46 น.

 

เรกูเลเตอร์คงค่าเอฟทีเดือนพ.ค.-ส.ค. ที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย บรรเทาค่าครองชีพประชาชน ส่งผลให้ค่าไฟยังอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย

 

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ มีมติให้คงค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือนพ.ค-ส.ค. 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนเพื่อบรรเทาค่าของชีพของประชาชน

 

“กกพ.มีนโยบายเน้นการบริหารจัดการขายอีกทีให้ได้มากที่สุดในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยผลจากการกำกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้าในปี 2561จึงทำให้การบริหารเอสทีจำนวน 4,576 ล้านบาทเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อโกงค่าเอฟทีบรรเทาค่าของชีพของประชาชนได้” น.ส.นฤภัทร กล่าว

 

น.ส.นฤภัทร กล่าวว่า หากไม่มีการคงค่าอีกทีภายใต้สมมติฐานประมาณการค่าเอฟทีในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2562 จะส่งผลให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บในงวดดังกล่าวเท่ากับ -4.20 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟอยู่ที่ 3.7136 บาทต่อหน่วย(ไม่รวมภาษีมูลราคาเพิ่ม)
ขณะที่สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการค่าเอฟทีในช่วงเดือนพ.ค.-ส.ค. 2562 มีดังนี้

 

1.ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์หรือแข็งค่ากว่าช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.2562 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4 เดือนอยู่ที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์

 

2.ความต้องการพลังงานไฟฟ้า = 67,090 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 เท่ากับ 4,615 ล้านหน่วย คิดเป็น 7.39%

 

3.สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2562 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในสัดส่วน 55.36% รองลงมาเป็นรับซื้อไฟฟ้าจากสอบปอปอลาว 17.58% ลิกไนต์และถ่านหินนำเข้า 8.74%

 

4.แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทักว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะอยู่ที่ 272.71 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากงวดที่ผ่านมา 10.95 บาทต่อล้านบีทียู ราคาลิกไนต์ กฟผ. อยู่ที่ 693 บาทต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลงราคาถ่านหินนำเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนอยู่ที่ 2,643.13 บาทต่อตัน ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 2,594.01 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 49.12 บาทต่อตัน

 

ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 25.79 บาทต่อลิตร เพิ่มจากงวดที่ผ่านมา 0.96 บาทต่อลิตร ราคาน้ำมันเตาอยู่ที่ 18.85 ต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมา 3.090 บาทต่อลิตรและราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 9.54 บาทต่อกิโลกรัมไม่เปลี่ยนแปลง