ยอดขึ้นทะเบียนโดรนทั่วประเทศเฉียด 9 พันเครื่อง
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:38 น.

 

กสทช.สรุปยอดขึ้นทะเบียนโดรน 8,943 เครื่องทั่วประเทศ ชี้ผู้ไม่มาลงทะเบียนมีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ยอดขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. 2560-9 ม.ค. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,943 เครื่อง โดยเป็นการลงทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. 8,219 เครื่อง ลงทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 706 เครื่อง และลงทะเบียน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18 เครื่อง

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ครอบครองโดรนแต่ไม่ได้มาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้ที่นำเข้าโดรนหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นนิติบุลคล หรือบุคคลธรรมดา ต้องขออนุญาตตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม

 

สำหรับผู้ที่ซื้อโดรนจากร้านค้า ที่ได้นำเข้าโดรนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาตการใช้งานซ้ำ แต่ต้องลงทะเบียนการใช้งานโดรน ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายโดรนได้ทันที ซึ่ง กสทช.จะร่วมมือกับร้านค้า เอื้ออำนวยระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้กับผู้ซื้อ โดยจะอิงจากระบบการลงทะเบียนซิมออนไลน์ ที่ใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน
นอกเหนือจากนี้มติที่ประชุม กสทช.เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 กสทช.มีคำสั่งตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย ผู้ให้บริการ ช่อง 3HD เนื่องจากมีการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีการโฆษณาข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน 1 ใน 8 ของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ โดยช่อง 3HD ได้แก้ไขไปในเบื้องต้นแล้ว
ขณะที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ผู้ให้บริการช่อง ONE มีความผิดในกรณีจัดระดับความเหมาะสมของรายการ รู้ไหม ใครโสด เป็นระดับ ท (รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย) ซึ่งไม่ตรงกับ ความเป็นจริง เนื่องจากรายการต้องอยู่ใน ระดับ น 13 จึงได้มีคำสั่งให้แก้ไขให้ ถูกต้อง