นายกฯ เป็นปธ.พิธีรับมอบโบราณวัตถุศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติชาติ
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:52 น.

 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติ จำนวน 104 รายการ

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา ผู้ครอบครองโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวน 104 รายการ เพื่อเป็นสมบัติของชาติในความดูแลของกรมศิลปากร โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี

 

สำหรับโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มอบให้เป็นสมบัติชาติในครั้งนี้มีทั้งโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 1,800 -4,300 ปีมาแล้ว ประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้สำริด เครื่องประดับทำด้วยหินแก้วและเปลือกหอย บางชิ้นได้รับการซ่อมแซมต่อเติมให้มีสภาพสมบูรณ์และมีวัตถุหนึ่งซึ่งเป็นศิลปะวัตถุเลียนแบบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีที่มาตามแหล่งดังนี้ กลุ่มโบราณวัถตุ จากแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาคกลาง ซึ่งเป็นภาชนะดินเผาลักษณะเด่น ทรงก้นกลมคอคอด มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย จ.ลพบุรีกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำสงครามหรือวัฒนธรรมบ้านเชียง จ. อุดรธานี จ.สกลนคร และจ.หนองคาย เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมศิลปากร ได้รับศิลปวัตถุไทยคืนจากต่างประเทศ โดยความร่วมมือ จากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งหมด 1,082 รายการ และในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับคืนโบราณวัตถุ 197 รายการ