โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศพลตรี ข้าราชการในพระองค์
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16:12 น.

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ฯ

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ พ.อ.ปรีชา พิทักษ์ธานิน ความว่า

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 นาย ดังนี้
พันเอก ปรีชา พิทักษ์ธานิน ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษระดมสรรพกำลังและปฏิบัติการ หน่วยอำนวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ปรับย้ายลงในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศพลตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2561