คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:10 น.

 

13 ม.ค.61 สุขสันต์วันเด็ก ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ดังนี้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" #isnhotnews #คำขวัญวันเด็ก #รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี #นายกรัฐมนตรี