หุ้นไทยปิดปรับลด 16.24 มูลค่าก 67,637 ล้านบาท.
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:15 น.

 

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 16 พ.ค. 61 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 16.24 จุด เปลี่ยนแปลง -0.92 % มูลค่าการซื้อขาย 67,637.70 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,761.06 จุด และต่ำสุดที่ 1,747.32 จุด


         

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน).