ข่าวเด่นเกาะกระแส

หอการค้าแนะดึงเอกชนร่วมลงทุนราง

  นายภาณุมาศ ศรีสุข ประธานกรรมการ Logistics & Supply Chain สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้จะส่งผลให้อนาคต การเดินทางเชื่อมต่อสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงในเรื่องของ การขนส่ง โดยเฉพาะ โครงการรถไฟทางคู่ จะทำให้การขนส่งทางรางมีมากขึ้น การขนส่งด้วยรถบรรทุกจะน้อยลง ซึ่งต่อไปรถบรรทุกจะเป็นเหมือนฟิดเดอร์ ระบบรางจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ มองว่า หากการบริหารจัดการมีเพียงภาครัฐอาจจะส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซึ่งควรดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ พีพีพี ในฐานะโอปาเรสเตอร์ และให้ภาครัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล เช่นหากให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงทุนเอง เดินรถเอง จัดหาหัวรถจักรเอง อาจจะทำให้มีความล่าช้า แต่หากให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการจะมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะภารเอกชนมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับลักษณะงาน ขั้นตอนดำเนินการน้อย ซึ่งหากสามารถทำได้จะส่งผลให้การขนส่งทางถนนกว่า 81% ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งทางรางมากขึ้นต้นทุนของผู้ประกอบการจะลดลง มีความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ   อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐสามารถเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบรางได้ตามแผนที่วางไว้จะส่งผลให้การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 5% หรือมากว่านั้นภายใน 5 ปี สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านโลจิสติกส์   ที่มา สำนักข่าว INN

อ่านเพิ่มเติม