บริการ

ปตท.จ้างงานผู้พิการ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างกำลังใจผู้พิการไทยทุกภูมิภาค

  ปตท. จ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างกำลังใจให้ผู้พิการไทยทุกภูมิภาค   คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช  ซีอีโอ ปตท. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปตท.ร่วมให้กำลังใจและมอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับผู้แทนผู้พิการที่ ปตท. ได้จัดจ้างตลอดปี 2560 รวม 46 คน  เพื่อร่วมรณรงค์เมาไม่ขับตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และเป็นวิทยากรให้ความรู้และกำลังใจแก่ผู้พิการใน 6 จังหวัดทุกภูมิภาค  นับเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นจากการมีงานและรายได้ประจำ  รวมทั้งช่วยยกระดับจิตใจให้ผู้พิการได้เห็นถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย  ทั้งนี้ ปตท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือผู้พิการผ่านการจ้างเหมาบริการผู้พิการตามมาตรา 35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ของ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม