อาชญากรรม

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย "โคฟี อันนัน" ถึงแก่อนิจกรรม

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการที่ "โคฟี อันนัน"ถึงแก่อนิจกรรม   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่นายโคฟี อัตตา อันนัน (Mr. Kofi Atta Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ความว่า  

อ่านเพิ่มเติม