อาชญากรรม

กรมศิลป์ฯ เผยโครงสร้างพระเมรุมาศคืบหน้ากว่า 90%

  "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ ด้านกรมศิลปากร เผย ส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปกว่า 90%    เมื่อวันที่ 28 เม.ย.  เวลา 07.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี  วีรไวทยะ รองราชเลขาธิการ  พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่วิศกรโครงสร้างพระเมรุมาศ และงานศิลปกรรมประณีตศิลป์เฝ้ารอรับเสด็จ   ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวิธานสถาปกศาลาทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านการขยายแบบด้ายสถาปัตยกรรมโดยมีนายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องสนามหลวงเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานยังอาคารพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่าง ๆ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงปั้นหล่อประติมากรรม ทอดพระเนตรการหล่อไฟเบอร์กลาสรูปปั้นเทวดา และสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศ และโรงจิตรกรรมเขียนฉากบังเพลิงและลงสีงานประติมากรรม และโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์เพื่อทอดพระเนตรการประกอบลายฐานรองพระโกศจันทน์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ   ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ โดยเฉพาะงานโครงสร้างทั้งหมดขณะนี้มีความคืบหน้าไปในทุกส่วน  โดยส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นอาคารสำคัญโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ90 ดำเนินการติดตั้งชั้นเชิงกลอน และเรือนยอดบุษบกทั้ง 9 องค์เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการก่อสร้างชาลาทั้งสามด้าน เพื่อเตรียมติดตั้งบันไดและปูพื้นไม้   ส่วนสิ่งปลูกสร้างประกอบรับเมรุมาศ อื่นๆ  พระที่นั่งทรงธรรม คืบหน้าร้อยละ 95 ศาลาลูกขุน 4 หลัง 2หลังทางด้านทิศใต้แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซนต์ ส่วนอีก2 หลังคืบหน้าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม งานด้านโครงสร้างทั้งหมดคืบหน้าเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้และมั่นใจว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในกลางเดือนพ.ค.นี้  จากนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค. ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการงานสถาปัตยกรรม การปรับภูมิทัศน์และการประดับตกแต่ง ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของงานประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรมทุกส่วนก็มีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนทุกประการ  

อ่านเพิ่มเติม