อาชญากรรม

วัดพระมหาธาตุพร้อมเสนอเอกสารขึ้นบัญชีมรดกโลก

  รมว.วัฒนธรรมไปติดตามความคืบหน้าการจัดเอกสารเสนอพระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลกก่อนเสนอที่ประชุมยูเนสโกเดือนม.ค.61   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.60 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราชติดตามความคืบหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกโดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16 17 18 เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายดนัย เจียมวิเศษสุข รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการบรรยายสรุปเรื่องการจัดทำเอกสารมรดกโลก   รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า ในบรรดามรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีเบื้องต้น พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมีศักยภาพความเป็นไปได้สูงที่จะได้ขึ้นบัญชีมรดกโลกทีมงานจัดทำข้อมูลเอกสารรายงานความก้าวหน้าชี้ชัดถึงความโดดเด่นที่มีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ความโดดเด่นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และความโดดเด่นการคงมีประเพณีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนับพันปี คาดว่าการนำเสนอเบื้องต้นในฉบับภาษาไทยจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2560 แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ และในเดือนมกราคม 2561 จะเสนอเข้าที่ประชุมยูเนสโกได้   "จากบทเรียนที่ได้เสนอภูพระบาท ทางยูเนสโกได้ส่งกลับมาให้ทบทวน เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอายุ การเสนอความเก่าที่เกี่ยวกับโบราณสถาน ดังนั้นครั้งนี้ ที่ นครศรีธรรมราชได้ทำการขุดค้นทางโบราณคดี สืบค้นถึงความเก่า ระยะการก่อสร้าง ที่มี 3 ยุคด้วยกัน และส่งตัวอย่างไปพิสูจน์อายุ หรือ เดทติ้ง ไปพิสูจน์ในสถาบันต่างประเทศที่เชื่อถือได้ ได้เตรียมไว้แล้วเป็นอย่างดี" รมว.กระทรวงวัฒนธรรมกล่าว   

อ่านเพิ่มเติม