อาชญากรรม

ม็อบโรงไฟฟ้าเทพาประกาศยุติชุมนุมหลังทำ MOU กับก.พลังงาน

  ม็อบโรงไฟฟ้าประกาศยุติการชุมนุม หลังทำ MOU กับ ก.พลังงาน ศึกษาผลกระทบเสร็จภายใน 9 เดือน หากไม่เหมาะยกเลิกทันที   เครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติสะพานมัฆวาน หลังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้กระทรวงพลังงานจัดทำรายงานประเมินผลกระทบถึงยุทธศาสตร์ว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือไม่โดยจะต้องทำโดยนักวิชาการที่มีความเป็นกลางและทั้งสองฝ่าย ยอมรับหากผลการศึกษาชี้ชัดว่าการ   สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เหมาะสม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องยุติการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องทำรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันนี้ และขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA. โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ฉบับใหม่ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามวันนับตั้งแต่วัน นี้เป็นต้นไป ทั้งหมดก็เพื่อยุติความขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพา   รวมถึงสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งทันทีที่ยุติการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำก็เก็บข้าวของเดินทางกลับทันที  

อ่านเพิ่มเติม