อาชญากรรม

ทดลองวางสัตว์หิมพานต์สระอโนดาตพระเมรุมาศ

  ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร กล่าวว่า ช่างปั้นปูนสด จังหวัดเพชรบุรีได้ทดลองติดตั้งสัตว์หิมพานต์ตระกูลโคทางด้านทิศใต้ อีกส่วนเป็นตระกูลม้าทางทิศตะวันตก โดยมีแนวทางการติดตั้งครั้งนี้ ได้ให้ศิลปินช่างเมืองเพชรมาจัดวางก่อนตามแนวความคิดและแบบที่จินตนาการไว้จากโมเดลที่เคยให้ไป จากนั้นกลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ และ กลุ่มภูมิสถาปัตยกรรมจะร่วมพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งจะเปรียบเทียบกับลานพระราชพิธี และพระเมรุมาศ เพื่อดูองค์ประกอบ และสัดส่วน ระยะห่างมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยต้องการให้มีการจัดวางที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นแถวเรียงกันก่อนที่จะมีการปรับตำแหน่งติดตั้งอีกครั้ง และติดตั้งเป็นการถาวรจากนั้นจะเข้าสู่การทดลองระบบน้ำ และ ติดตั้งต่อไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และสิ้นสุด ที่  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จึงถือว่าครบรอบฐานพระเมรุมาศ    "จากการทดลองจัดวาง พบว่า สีของโขดหินและสระน้ำ เมื่ออยู่ตรงฐานพระเมรุมาศ ดูมีความหนักแน่น เมื่อ นำสัตว์หิมพานต์มาวางแล้ว ยิ่ง ทำให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น  และสัตว์หิมพานต์ก็มีความโดดเด่นมากขึ้นเช่นกัน หลังจากนี้จะมีการนำไม้ดัดมาเสริมที่โขดหินและมีการปัดสีทอง และสีน้ำตาล เก็บรายละเอียดโขดหินอีกเล็กน้อย นอกจากนี้ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะเข้ามาจัดวางช้าง10 ตระกูล และช้างหิมพานต์ประดับสระอโนดาตตามแผนผังที่กำหนดไว้ต่อไป" ดร.พรธรรมกล่าว    เนื้อหา : เดลินิวส์

อ่านเพิ่มเติม