เศรษฐกิจ

พณ.เล็งขยาย OTOP สู่แหล่งช้อปปิ้ง-สถานที่ท่องเที่ยว

  กระทรวงพาณิชย์เตรียม ขยายตลาด OTOP สู่แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีศักยภาพทางการตลาด และได้รับคัดเลือกเป็น Best of OTOP Select กว่า 300 รายการ ขยายตลาดสู่แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงสนามบินเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้ตั้งเป้าหมาย ขยายตลาดให้ได้ปีละไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าการพัฒนาจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพและผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จัดสรรพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าโอทอปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูเก็ต และคาดว่าจะมีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ และอู่ตะเภา   และสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ การสร้างร้านต้นแบบเพื่อยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็กซ์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในทุกภาค แหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่ได้มีการพัฒนาและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม