เศรษฐกิจ

สอท.หนุนน้ำมันยูโร 5 แก้มลพิษ

  นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงพลังงานเร่งรัดให้โรงกลั่นทั้ง 6 โรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้ได้มาตรฐานยูโร 5 เพื่อเป็นการลดมลพิษในระยะยาว ทั้งนี้ สอท.ได้หารือกับภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และมีแผนที่จะดำเนินการให้ได้มาตรฐานยูโร 5 เช่นกัน แต่ต้องดูความชัดเจนก่อน เนื่องจากการดำเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์มีระยะเวลาดำเนินการเช่นกัน ไม่สามารถทำได้ทันที   อย่างไรก็ตาม หากเป็นการช่วยลดมลภาวะ สอท.พร้อมให้ความร่วมมืออย่างแน่นอน ทั้งนี้ รถใหม่ไม่มีปัญหา แต่รถเก่ามีการปล่อยไอเสียออกมามาก ทั้งนี้ อยากให้ดูแลเครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการลดมลภาวะได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ อยากให้มีการลดสัดส่วนภาษีลง เพื่อให้รถมีราคาถูกลง ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษไม่มากได้  

อ่านเพิ่มเติม