ไอเอสเอ็น

"อภิสิทธิ์" เขียนจม.เปิดผนึกถึงกรธ.ปมไพรมารีโหวต

  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง กรธ. แจงปมไพรมารีโหวต ยันหนุนปฏิรูปการเมือง-พร้อมทำตามกฎหมาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายพรรคการเมืองซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอยู่ระหว่างขั้นตอนที่ส่งให้ กรธ.พิจารณาว่า สมควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายนี้หรือไม่ ท่ามกลางการถกเถียงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตาม ประกอบกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ล่าสุดของสวนดุสิตโพล บ่งบอกว่าคนจำนวนมากยังมีความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวน้อยถึงค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำกฎหมายฉบับนี้ด้วย ว่า การมีบทบัญญัติให้มีการจัดทำการลงคะแนนเสียงเบื้องต้น (Primary Vote) ถือเป็นเจตนาดีที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมนั้น ควรหาทางให้สมาชิกพรรคจำนวนมากพอสมควรมาร่วมลงคะแนนแต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ ที่จะให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณากลั่นกรอง และใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม   อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมือง เพื่อให้ประชาชนและสมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมากขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ความเห็นที่แย้งกับผู้ร่างกฎหมายในปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยว่าการไม่คำนึงถึงความเป็นจริงในสังคมจะทำให้ผลของการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและผู้ร่างกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม