ไอเอสเอ็น

รมว.เกษตรฯมอบนโยบายขรก.ภาคใต้ เดินหน้าแก้ปัญหาด้านเกษตร

  วันนี้ (23 ก.พ.) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ เพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการในสังกัด 14 จังหวัดภาคใต้ ในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน มีรายได้พอเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ ต้องทำการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกร   นายกฤษฎา กล่าวภายหลังเปิดการประชุมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกๆ เรื่อง ส่วนเรื่องการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ ขอยืนยันว่า ขณะนี้ทางกระทรวงฯ ยังไม่อนุญาตให้นำเข้าแต่อย่างใด ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่าจำนวนกุ้งที่จะนำเข้ามา ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีสารตกค้างอะไรหรือไม่   สำหรับประเด็นการให้เกษตรกรชะลอการกรีดยาง 3 เดือน ยังเป็นเพียงแนวคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คงต้องหารือพูดคุยกับเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจการยางในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม