ไอเอสเอ็น

Family Mart ประกาศปิดชั่วคราว 26 ต.ค.

  เมื่อวันที่ 17 ต.ค. บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ได้ประกาศปิดบริการในสาขาทั่วประเทศชั่วคราว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ โดยแจ้งว่า เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ประกาศปิดบริการชั่วคราวในสาขาแฟมิลี่มาร์ททุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลา 00.00 น. (ยกเว้นบางพื้นที่บริการ) 

อ่านเพิ่มเติม