ไอเอสเอ็น

"บิ๊กตู่" พร้อมให้สอบรบ.ปัดประชานิยมแจกบัตรคนจน

  นายกรัฐมนตรี ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่ประชานิยม หวังช่วยเหลือประชาชนสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาส ลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง ขอทุกคนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระ ย้ำไม่เคยสั่ง แทรกแซง รัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบ   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า แนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่นโยบายประชานิยม แต่ต้องการให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยและให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ แต่ต้องการสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาส ส่วนการทำหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาเป็นคนเลือกเอง ดังนั้นจึงต้องทำดี เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน และส่วนตัวไม่เคยไปวิ่งเต้นรับเพื่อตำแหน่งกับใครทั้งสิ้น ซึ่งตนเองทำงานให้ทุกคนไม่ว่าใครจะทะเลาะกันก็ตาม และต้องมีศักดิ์ศรีในการทำงาน จึงขอให้ทุกคนสร้างศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและที่ทำงานด้วย   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า วันนี้ต้องสร้างสังคมให้เป็นธรรม ลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองให้ได้ พูดจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ หาว่าดีแต่พูด แต่มีคนดีแต่ทำมากมาย ไปหามาให้ได้ทุกกระทรวงทำอะไรไปแล้วบ้าง ถ้าประชาชนไม่เข้าใจ แล้วใครไม่หวังดีออกมาพูดโจมตีทุกวัน ต่อไปนี้ส่วนตัวจะตรวจสอบว่าเป็นหน้าที่ของใครกระทรวงไหนชี้แจงไปแล้วหรือไม่ ถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ต้องชี้แจง เพราะใช้ไม่ได้ในยุคสมัยนี้ เพราะเป็นยุคของโซเชียลมีเดีย เมื่อโซเชียลออกมาก็กลายเป็นผิดแล้วผิดเลย ชี้แจงช้าก็จบเพราะคนเชื่อไปแล้ว ชี้แจงทีหลังก็กลายเป็นแก้ตัว ต้องตามแก้ปัญหาทุกวัน   นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 3 ปี แต่บ้างคนยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้าง เพราะคิดว่ายังไม่ใช่เวลาของตัวเองแบบนี้ไม่ได้ จึงต้องมีตัวชี้วัดทั้งหมดส่วนปัญหาการทุจริต จะต้องใช้กระบวนการทางกฏหมาย กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบ ดังนั้นทุกคนต้องเชื่อมั่น ในองค์กรเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะตัดสินด้วยวิธีใดและจะเชื่อใครอีก และที่ระบุว่า รัฐบาลนี้ไม่ยอมรับการตรวจสอบไม่ใช่เรื่องจริง เพราะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก็เข้ามาตรวจสอบทั้งหมด หากชี้แจงได้ก็จบ หากชี้แจงไม่ได้ก็เป็นไปตามกระบวนการ   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวย้ำว่า ส่วนตัวไม่เคยสั่ง และจะบอกว่าเป็นพวกเดียวกันได้อย่างไร เพราะไม่ได้ตัดสินเพียงคนเดียวเนื่องจากต้องตัดสินเป็นองค์คณะ และส่วนตัวไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ และประชาชนยังไม่ทราบว่า ยังมีข้าราชการถูกฟ้องอีกจำนวนมากซึ่งส่วนตัวต้องลงนามทุกอาทิตย์ ดังนั้นอย่า ให้ใครเอาเรื่องนี้มาตีกันให้วุ่นวายอีก

อ่านเพิ่มเติม