ไอเอสเอ็น

พุทธศาสนิกชนทั่วไทยร่วมทำบุญ "วันวิสาขบูชา"

  พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพาครอบครัวทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ร่วมสืบสานประเพณีไทย     เมื่อวันที่ 10 พ.ค. บรรยากาศพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ประชาชนในพื้นที่ต่างพาลูกหลานครอบครัวนำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคมาใส่บาตรพระสงฆ์กันเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและสืบสานประเพณีไทย    ขณะที่ จ.นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี นำประชาชนชาวต.ตะแบกบาน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     อีกด้าน จ.พะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา นำหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวพะเยา และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา จากนั้นนำใส่บาตรพระสงฆ์ที่ริมกว๊านพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนและสายลมที่พัดแรงสร้างความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันใส่บาตรเป็นจำนวนมาก    ที่จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผวจ.ตรัง และนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นุ่งขาวห่มขาวนำข้าวสาร อาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พระอารามหลวง วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมกันสวดมนต์อาราธนาศีล ก่อนจะร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์ 40 รูป ซึ่งปีนี้ชาวบ้านได้เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา                   ส่วน จ.หนองคาย ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและสักการะของประชาชนสองฝั่งโขง นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย ได้นำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป ด้วยการนำข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมจตุปัจจัยใส่บาตรถวายพระสงฆ์ โดยมีพระธรรมมงคลรังษีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ที่จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชนประชาชนกว่า 100 คน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชาที่ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เห็นถึงประเพณีทางพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว       ด้านจ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล  ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาว นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 109 รูป ที่บริเวณหอพระไตรปิฎก วัดกลาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชา    

อ่านเพิ่มเติม