ไอเอสเอ็น

โปรดเกล้า แต่งตั้ง "พระองค์ภาฯ" เป็นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.ระยอง

  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง   วันที่ 6 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงานคดียาเสพติด ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560     ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560  ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี       ที่มา กระปุกดอทคอม ภาพและข้อมูลจาก ratchakitcha.soc.go.th  

อ่านเพิ่มเติม