ไอเอสเอ็น

"จักรทิพย์" นำขรก.ทำบุญครบรอบวันตำรวจไทย

  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำข้าราชการตำรวจกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ตร. เนื่องในวันตำรวจ เตรียมพิจารณาสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ    พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานจัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2560 โดยนำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบูชาพระภูมิ พระนารายณ์ และพระพุทธรูปนิรันตราย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้น ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ต่อด้วยพิธีสงฆ์ พิธีสักการะรูปจำลอง พลเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจคนแรก และเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บในหน้าที่ ที่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมยืนยันในวันตำรวจ จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน โดยเฉพาะสวัสดิการตำรวจและครอบครัว จะมีการพิจารณาให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถดูและรักษาความปลอดภัยประชาชน ป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติ    ทั้งนี้ แต่เดิมการจัดงานวันตำรวจ จะจัดในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจาก เป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวน กับ กรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ แต่เพื่อความเหมาะสม ตั้งแต่ปีนี้ (2560) จะใช้วันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันที่ได้มีการโอนกรมตำรวจ จากสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2541 ให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เป็นวันจัดงานวันตำรวจของทุกปีแทน

อ่านเพิ่มเติม