ไอเอสเอ็น

รมว.พณ.ดูสินค้าเกษตรภาคเหนือ

  รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรจังหวัดภาคเหนือ พร้อมหารือแนวทาง ดูแลเสถียรภาพราคา   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรภาคเหนือ โดยมีพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการรับซื้อ ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร เข้าร่วม หารือ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานรองรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดภาคเหนือ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผู้ส่งออก ห้างค้าปลีก กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   พร้อมทั้งจะมีการลงนามข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภายในในการรับซื้อสินค้าเกษตรของจังหวัดภาคเหนือ ระหว่างผู้ซื้อห้างค้าปลีกรายใหญ่ ผู้ส่งออก กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร   รวมทั้งจะมีการชี้แจงแนวทางการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Thaitrade.com และการเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงาน Thaifex ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจโดย ตัวแทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม