ไอเอสเอ็น

แผ่นดินไหวพม่า 3 ครั้งขนาด 2.0 และ 1.9 ไม่กระทบไทย

  เกิดแผ่นดินไหว ประเทศพม่า 3 ครั้ง ขนาด 2.0 และ 1.9 ริกเตอร์ ไม่กระทบไทย   สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   เกิดแผ่นดินไหว 3 ครั้งใน ประเทศพม่า ครั้งแรกเวลา 03:21น. ขนาด 2.0 ความลึก 2 กิโลเมตร ครั้งที่ 2 เวลา04:22 น. ขนาด 2.0 ความลึก 2 กิโลเมตร และครั้งที่ 3 เวลา 04:25 น. ขนาด 1.9 ความลึก 1 กิโลเมตร  เบื้องต้นไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทย   

อ่านเพิ่มเติม